Konfirmanter på tur i London

Helgen 13. - 16. reiste vår konfirmanter på tur til London sammen med flere andre Metodistmenigher i Norge.

Hvert år reiser konfirmantene i Flekkefjord Metodistkirek på tur/leir til London. Årets konfirmantleir samlet rett i underkant av 50 konfirmanter og deltakere fra Flekkefjord Skien, Hvitingfoss, Stavanger, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. Turen er en frivillig del av konfirmantopplegget i Metodistkirken. Alle våre konfirmanter deltok i år på denne turen. Konfirmantene i Flekkefjord hadde betalt ned hele turen på forskudd ved å ha ansvaret for 2 ukentlige middagserveringer i kirken og 2 innsamlinger i etterkant av Gudstjenester.

Hensikten med turen var å lære litt mer om Metodistenes historie og opprinnelse ved å besøke Wesley Chapel - stedet hvor det første Metodistkappellet ble bygget. Her bodde også Metodistmens grunnlegger de siste 11 år av sine liv i huset ved siden av som idag går under navnet "Wesleys house". Deltakerne ble her delt opp i tre grupper, hvor man ble ledet gjennom bygnignene og livet til Wesley og metodismens start. Iløpet av turen var det også besøk ved ulike kirker. Fredag deltok gruppen på Evening Song ved St.Paul's Cathedral. Her ble gruppen fra Norge hilset velkommen over høytalerne i forkant av Evening Song. Gruppen fikk også sitte i koret i kirken som gav en flott opplevelse. Menigheten Holy Trinity Brompton. Denne menigheten er en av Englands største menigheter og grunnleggeren av Alpha kurset. Et kurs som tar for seg livets store spørsmål og blir idag arrangert over hele verden på tvers av ulike kirkesamfunn. 

Fra Flekkefjord reiste Prest Einar Christian Drange sammen med lederne og tidligere konfirmanter Andreas Vikøren og Mathilde Kroslid Kristensen. Andreas og Mathilde har fulgt årets konfirmanter gjennom hele konfirmantåret og deltatt på samlinger og leirer som ledere. I London hadde Andreas og Mathilde ansvaret for å gi en presentasjon om John Wesley for årets grupper på hotellet i forkant av besøket i Wesleys Chapel. Andreas og Mathilde ledet og startet dagen for gruppen med å dele ord for dagen. På turen hadde dem også ansvaret for å hjelpe ulike grupper med konfirmanter i London. 

Utenom det opplagte programmet var det lagt opp til mye fritid og deltakelse på kultur arrangement London byr på. Mange deltok dermed på musikaler (Mamma Mia og 42nd street), Madame Tussaud, sighteeing og deltakelse på fotballkampen på Wembley mellom Tottenham og Manchester City. 

Konfirmatene kunne fortelle dem var veldig fornøyd med turen, og mange kunne tenke seg å bli lenger i London enn det som var opprinnelig tiltenkt. 

 

Skjer snart
Formiddagstreff
Mandag 24. Februar, 2020 11:30
<span>Sosialt treff, gode historier, sang, andakt, lunsj. </span>
Konfirmantsamling
Mandag 24. Februar, 2020 17:45
Åpen kirke
Onsdag 26. Februar, 2020 11:30
Kirkerommet er åpent for stillhet, meditasjon og bønn.
Felles Askeonsdag Gudstjeneste
Onsdag 26. Februar, 2020 19:00
Bønn
Torsdag 27. Februar, 2020 11:00
Hjertekoppen
Torsdag 27. Februar, 2020 12:00
Hjertekoppen er en samling som er åpent for alle som ønsker å komme! Vi samles i Metodistkirkens egen «menighetsstue», Wesleysalen, hver torsdag fra kl 12 og utover mot kl 16. Ta med deg litt mat, og noe strikketøy eller annet håndarbeid hvis du vil, og bli med i praten og det sosiale. Akkurat du er hjertelig velkommen!
Torsdagsmiddag
Torsdag 27. Februar, 2020 16:00
Middag for alle, kr 20 pr pers. Velkommen! Meny: Potetstappe/pølse
Soul Kids
Torsdag 27. Februar, 2020 16:45
Soul Kids er vårt yngste barnekor til og med 4. klasse. Koret ledes av Ruth Waldron. Barna samles til korøvelse hvor man lærer sang og bevegelser. I løpet av hver økt er det også en samlingsstund før det er formingsaktiviteter hvor barna lager masse flott. Soul Kids opptrer i flere sammenhenger i og utenfor byen vår. Hver vinter reiser koret på vinterhelg til Knaben.
metoZOOM
Torsdag 27. Februar, 2020 17:30
MetoZoom er for alle i alderen 9-15 år som er interessert i filmproduksjon, teknikk. Klubben samles torsdager 17:30-19:30 i kjelleren i Metodistkirken. Hvert år reiser filmklubben på en egen weekend. Metozoom har laget mest spillefilmer, og gjør alt sjøl: Skriver manus, planlegger opptak, velger ut ”åsted”, filmer og spiller rollene, og ikke minst, redigerer (det tar mye tid, men er du glad i å jobbe på PC , er du også verdifull for oss). Vi har også gjort noen små animasjons-snutter. I alt er det siden starten i 2002 blitt 5 spillefilmer, 4 kortfilmer og 2 animasjoner. I 2016 gjorde vi på oppdrag opptak av et barnehage-show og laget DVD til alle som hadde kjøpt billett.
Soul Children
Torsdag 27. Februar, 2020 18:00
Soul Children er koret for dem i 5 - 10 klasse. Koret ledes av Ruth Waldron. Koret opptrer også i flere sammenhenger i og utenfor byen. Hvert år inviterer Soul Children til Youth Gospel Festival - en helg for ungdommer hvor man lærer sang og dans. Helgens høydepunkt er en konsert! Soul Children pleier reise på tur en gang i året, enten til et sted i Norge eller utlandet.
Quo vadis
Torsdag 27. Februar, 2020 19:45
Samlingenes hensikt er å stille spørsmålet&nbsp;<i>Quo vadis, Domine? (Hvor går du, Herre?) i tilknytning&nbsp;teologiske spørsmål. Fokus på denne samlingen er hvilken forståelse av samliv er det vi legges opp til å følge? Det vil presenteres ulike ekteskapsforståelser, bakgrunnen for disse og mulighet for samtale med hverandre om dette.&nbsp;</i><br><i><br></i><br><i>Dette har bakgrunn i Metodistkirkens i Norges Årskonferanse vedtak hvor man ønsket se på muligheten for å omdefinere dagens kirkelige forståelse av hva et ekteskap er og for.</i><br><i><br></i><br><i>Møtet ledes av vår prest Einar Christian Drange og er åpent for både medlemmer- og ikke-medlemmer.&nbsp;</i>
Bønn
Søndag 1. Mars, 2020 10:30
Bønn for Gudstjenesten
Ungdomgudstjeneste
Søndag 1. Mars, 2020 11:00
Tema: Du ble skapt for et oppdrag Taler: Einar Drange Medlemsopptakelse Nattverd
SCLUB5+@11
Søndag 1. Mars, 2020 11:00
Dette er tilbudet for deg i 5. - 8. klasse på søndager! Vi samles først sammen med resten av menigheten i kirkesalen kl. 11. Litt ute i gudstjenesten samles vi deretter i filmrommet. Her blir det lek, undervisning, samtale, oppgaver og konkurranser
Søndagskole
Søndag 1. Mars, 2020 11:15
Søndagsskolen er et tilbud til barn fra 0 år til og med fjerde klasse. Søndagsskolen begynner kl.11.20 og varer til ca.12.15. Barna kan delta på første del av gudstjenesten. Vi holder til nede i Wesleysalen. Der har vi først en del der vi synger og har dagens bibelfortelling. Etterpå har vi en del med formingsaktivitet, leker, eller har en konkurranse. Av og til har vi en liten godbit også. Det skal være GØY å gå på søndagsskolen!

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone