Konfirmanter på tur i London

Helgen 13. - 16. reiste vår konfirmanter på tur til London sammen med flere andre Metodistmenigher i Norge.

Hvert år reiser konfirmantene i Flekkefjord Metodistkirek på tur/leir til London. Årets konfirmantleir samlet rett i underkant av 50 konfirmanter og deltakere fra Flekkefjord Skien, Hvitingfoss, Stavanger, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. Turen er en frivillig del av konfirmantopplegget i Metodistkirken. Alle våre konfirmanter deltok i år på denne turen. Konfirmantene i Flekkefjord hadde betalt ned hele turen på forskudd ved å ha ansvaret for 2 ukentlige middagserveringer i kirken og 2 innsamlinger i etterkant av Gudstjenester.

Hensikten med turen var å lære litt mer om Metodistenes historie og opprinnelse ved å besøke Wesley Chapel - stedet hvor det første Metodistkappellet ble bygget. Her bodde også Metodistmens grunnlegger de siste 11 år av sine liv i huset ved siden av som idag går under navnet "Wesleys house". Deltakerne ble her delt opp i tre grupper, hvor man ble ledet gjennom bygnignene og livet til Wesley og metodismens start. Iløpet av turen var det også besøk ved ulike kirker. Fredag deltok gruppen på Evening Song ved St.Paul's Cathedral. Her ble gruppen fra Norge hilset velkommen over høytalerne i forkant av Evening Song. Gruppen fikk også sitte i koret i kirken som gav en flott opplevelse. Menigheten Holy Trinity Brompton. Denne menigheten er en av Englands største menigheter og grunnleggeren av Alpha kurset. Et kurs som tar for seg livets store spørsmål og blir idag arrangert over hele verden på tvers av ulike kirkesamfunn. 

Fra Flekkefjord reiste Prest Einar Christian Drange sammen med lederne og tidligere konfirmanter Andreas Vikøren og Mathilde Kroslid Kristensen. Andreas og Mathilde har fulgt årets konfirmanter gjennom hele konfirmantåret og deltatt på samlinger og leirer som ledere. I London hadde Andreas og Mathilde ansvaret for å gi en presentasjon om John Wesley for årets grupper på hotellet i forkant av besøket i Wesleys Chapel. Andreas og Mathilde ledet og startet dagen for gruppen med å dele ord for dagen. På turen hadde dem også ansvaret for å hjelpe ulike grupper med konfirmanter i London. 

Utenom det opplagte programmet var det lagt opp til mye fritid og deltakelse på kultur arrangement London byr på. Mange deltok dermed på musikaler (Mamma Mia og 42nd street), Madame Tussaud, sighteeing og deltakelse på fotballkampen på Wembley mellom Tottenham og Manchester City. 

Konfirmatene kunne fortelle dem var veldig fornøyd med turen, og mange kunne tenke seg å bli lenger i London enn det som var opprinnelig tiltenkt. 

 

Skjer snart
Morgenbønn
Onsdag 8. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Onsdag 8. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Onsdag 8. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Menighetsråd online
Onsdag 8. April, 2020 20:30
Morgenbønn
Torsdag 9. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Bønn
Torsdag 9. April, 2020 11:00
Middagsbønn
Torsdag 9. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Torsdag 9. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Fredag 10. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Fredag 10. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Fredag 10. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Lørdag 11. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Lørdag 11. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Lørdag 11. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Søndag 12. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Bønn
Søndag 12. April, 2020 10:30
Bønn for Gudstjenesten
Video Familiegudstjeneste
Søndag 12. April, 2020 11:00
Rasmus Sand Hansen taler Einar Christian Drange leder Sang v/ Ruth Waldron & Anne-Grethe Aagesen Du kan delta i Gudstjenesten via Facebook eller via vår nettside
Middagsbønn
Søndag 12. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Felles Drive-In Gudstjeneste
Søndag 12. April, 2020 17:00
Einar Christian Drange taler Ove Nybø leder
Kveldsbønn
Søndag 12. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Mandag 13. April, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Mandag 13. April, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Mandag 13. April, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Konfirmantsamling
Tirsdag 14. April, 2020 17:45

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone