Podcast 2017

2018-10-16

Tilbake

Desember 2017

November 2017

Oktober 2017

29/10-2017 - Arne Birkedal - Guds rike er kommet - 1Joh4,4-11 - Joh18,28-38

22/10-2017 - Victor Kwasi Sekyere - Høstofferdagen - 5Mos8,7-18 - 2Kor9,6-15

08/10-2017 - Jan Robert Madsen - Tilbedelse - Joh4,20-24 - Mk9,38-40

September 2017

17/09-2017 - Jan Robert Madsen - Disippelskap - Mt4,18-25 - Jn4,1-10

August 2017

20/08-2017 - Jan Robert Madsen - Evangelisering - Del 1 - Joh1,35-42 - Fil1,3-6

Juli 2017

23/07-2017 - Einar Sand - Fellesgudstjeneste - Ez34,11-16 - Lk15,1-10

Juni 2017

11/06-2017 - Sten Sørensen - Hvorfor takke? - Salme106,1-5 - 1Thess5,16-24

04/06-2017 - Einar C Drange - Hvorfor Pinse? - 1Kor12,3b-13 - Joh20,19-23

Mai 2017

28/05-2017 - Sten Sørensen - Hvorfor trosspråk? - Salme8,4-19 - Matt16,13-20

21/05-2017 - Jan Robert Madsen - En ny start - Salme103,1-14 - Joh21,1-19

07/05-2017 - Einar Chr Drange - Hvorfor fornyelse? - Esekiel36,24-27 - 2Kor5,16-21

April 2017

30/04-2017 - Einar Chr Drange - Hvorfor konfirmasjon? - Rom8,38-39

23/04-2017 - Einar Chr Drange - Sigmund Kroslid - Hvorfor Jesus i mitt liv?

16/04-2017 - Sten Sørensen - Ikke nok med engler - Påske 2017 - Joh20,11-20 - 1Kor15,3-11

09/04-2017 - Einar Chr Drange - Palmesøndag "Hvorfor Jesus i opp og nedturer?" - Mt21,1-11

02/04-2017 - Jan Robert Madsen - Vær innviet til Jesus - ApGj9,10-19 - Heb11,8-12

Mars 2017

26/03-2017 - Åse Kari Stensrud - Maria budskapsdag - Jes7,10–14, Gal4,4–7, Luk1

12/03-2017 - Jan Robert Madsen - Hvorfor forkynne sannheten? - 1Kong22,1-14, 16-18, 26-27

05/03-2017 - Leif Jacobsen - Hvorfor gi det videre? - 5Mos11,18-21 - 1Thess1,5-8

Februar 2017

26/02-2017 - Einar Sand - Hvorfor meg? - Jn15,9-17.

19/02-2017 - Einar Chr Drange - Arne Birkedal - Hvorfor Jesus - i mitt liv? - Jes40,28-31 - Kol3,12-14.

05/02-2017 - Ragnhild Sand - Misjonsdagen - Mt28,18-20 - Mt25,31-40

Januar 2017

29/01-2017 - Einar Chr Drange - Hvorfor Jesus? Del 4 - Stod Jesus opp fra de døde, og hvilken betydning har da det? - Luk18,31-34 - 1Kor15,1-5

22/01-2017 - Sten Sørensen - Hvorfor Jesus? Del 3 - Hvorfor måtte Jesus dø? - 1Mos22,5-8 - 2Kor5,17-21

15/01-2017 - Einar Chr Drange - Hvorfor Jesus? Del 2 - Hvem er Jesus? - Jes9,6-7 - Joh6,41-46

08/01-2017 - Gaute Grimsby - Hvorfor Jesus? Del 1 - Kristendommens opprinnelse - 1Mos1,1-2, 26-31 - Joh1,1-14

01/01-2017 - Sten Sørensen - FornyelsePowered by Cornerstone