Ledige stillinger

Flekkefjord Metodistmenighet søker musikkleder i 50% stilling og kontor-/menighetsarbeider i 50% stilling.

Flekkefjord Metodistmenighet er en flergenerasjonsmenighet med ca. 440 voksne og barn i sentrum av Flekkefjord. Vi driver et bredt arbeid med kor, søndagsskole, barne- og ungdoms- arbeid, foreninger og gudstjenester. Menigheten har prest i full stilling, kontormedarbeider og sangleder i til sammen en stilling. Vi søker nå musikkleder i en 1-års prosjektstilling, med mulighet for fast ansettelse etter endt prosjektperiode.

Vi søker en stabil og ryddig person som

  • kan spille piano til gudstjenester, barne og ungdomskor og lovsangs-team.
  • kan ta ansvaret for organisering av menighetens musikkaktiviteter i samarbeid med sangleder.
  • kan identifisere seg med Metodistkirkens lære og verdisyn.

 

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid; i snitt to kvelder i uken og to søndager i måneden.

Personlig egnethet vektlegges. Vi søker også etter kontorarbeider i 50%-stilling i et års vikariat. Dersom vi finner du er den rette for begge stillingene, så kan disse kombineres til en full stilling det neste året.

 

Søknadsfrist: 1.august

Tiltredelse: Medio august.

Lønn etter avtale.

 

Søknad og CV sendes: flekkefjord@metodistkirken.no og tiv@arkkso.no

Søker bes om å oppgi referansepersoner i søknaden.

 

Flekkefjord Metodistmenighet

Brogaten 14

4400 Flekkefjord

 

Kontaktperson: Leder i personalkomiteen, Trond Ivar Vikøren, tlf: 97657942

 


 

Flekkefjord Metodistmenighet er en flergenerasjonsmenighet med ca. 440 voksne og barn i sentrum av Flekkefjord. Vi driver et bredt arbeid med kor, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid, foreninger og gudstjenester. Menigheten har prest i full stilling, og sang- og musikkarbeider i til sammen en stilling. Vi søker nå kontor-/menighetsarbeider i 1-års vikariat.

 

Vi søker en stabil og ryddig person som

  • har erfaring fra kontorarbeid
  • har gode datakunnskaper
  • har gode samarbeidsevner
  • behersker norsk godt, muntlig og skriftlig
  • har kunnskap om markedsføring/informasjonsarbeid
  • identifiserer seg med Metodistkirkens lære og verdisyn

Personlig egnethet vektlegges. I tillegg til kontorarbeid vil stillingen ha oppgaver knyttet til foreningsvirksomhet. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

 

Søknadsfrist: 1.august

 

Tiltredelse: Medio august/snarest mulig.

Lønn etter avtale.

 

Søknad og CV sendes: flekkefjord@metodistkirken.no og tiv@arkkso.no 

Søker bes om å oppgi referansepersoner i søknaden.

 

Flekkefjord Metodistmenighet

Brogaten 14

4400 Flekkefjord

 

Kontaktperson: Leder i personalkomiteen, Trond Ivar Vikøren, tlf: 97657942

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone