Gudstjeneste. 5.søndag i påsketiden. Rasmus Sand Hansen taler: I Mesterens fotspor. Søndagsskole og SCLUB5+@11. Kaffe m.m. etter gudstjenesten.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone