Menighetens årsmøte

Vi ønsker menighetens medlemmer og venner velkommen til årsmøte søndag 3.mars, etter at gudstjeneste og kirkekaffe er ferdig. På årsmøtet skal vi bl.a. ha en gjennomgang av Årsrapporten for 2018. Tilsynsprest Ingull Gerfslie deltar som ordstyrer. Alle som er bekjennende medlemmer i Metodistkirken i Flekkefjord har stemmerett, men møtet er åpent for alle og alle som kommer har uttalerett i sakene som blir tatt opp.
Søndag 3.mars kl 14.00 avholdes menighetens årsmøte for 2018.

Vi ønsker menighetens medlemmer og venner velkommen til årsmøte søndag 3.mars, etter at gudstjeneste og kirkekaffe er ferdig. 

På årsmøtet skal vi bl.a. ha en gjennomgang av Årsrapporten for 2018, som vil komme ut i forkant av årsmøtet. Denne inneholder bl.a. rapporter og regnskap fra underavdelingene i menigheten, statistikk og forslag til valg i ulike verv. Tilsynsprest Ingull Gerfslie deltar som ordstyrer. Alle som er bekjennende medlemmer (medlemmer i full forening) i Metodistkirken i Flekkefjord har stemmerett, men møtet er åpent for alle og alle som kommer har uttalerett i sakene som blir tatt opp. 

Skal din underavdeling ha rapport og/eller regnskap med i Årsrapporten, så er leveringfristen for dette 8.februar. Vi ber om at alt materiell blir levert digitalt på e-post til aabsiljedal@metodistkirken.no 

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å være med på menighetens årsmøte!

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone