Arena 2020

Er det typisk menneskelig å være god?
En livssynsgruppe for livets store spørsmål.

For å nå ut til byen og til de som har spørsmål om kristen tro og lære, men aldri kommer til de tradisjonelle samlingene i kirken, starter vi til høsten et nytt tilbud i Flekkefjord. ARENA er en livssynsgruppe der alle kan komme for å lære, samtale og bli utfordret til kritisk tanke og refleksjon. Hver kveld vil vi presentere et tema fra et kristent perspektiv, og ønsker i etterkant velkommen ærlige spørsmål og respektfull samtale rundt temaet. Både folk fra vår menighet og gjesteforelesere vil stå for å presentere ulike temaer, og vi har bl.a. invitert Human Etisk Forbund til å delta med sine synpunkter og innvendinger, slik at samtalen skal bli balansert og så ærlig som mulig. 

Samlingene finner sted i BlackBox i Flekkefjord Kultursenter en gang i måneden.

Program for 2020 ser ut som følger:

20.jan, 19:30: Livssyn og toleranse. Burde alle holde det de tror på for seg selv?

2.mars, 19:30: Hvor sikker kan vi være på at Jesus har eksistert?

30.mars, 19:30: Jesu oppstandelse: Fiksjon eller fakta?

27.april, 19:30: Er det typisk menneskelig å være god?

25.Mai, 19:30: Hvordan kan Gud være god når det finnes så mye ondt i verden?

 

Hvis du er nysgjerrig og vil vite mer, kan du sjekke ut nettsiden www.arena-flekkefjord.no, ta kontakt på e-post info@arena-flekkefjord.no eller ta kontakt med Mathias Siljedal og/eller Nimrod Pal. 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone