Arena 2020

Er det typisk menneskelig å være god?
En livssynsgruppe for livets store spørsmål.

For å nå ut til byen og til de som har spørsmål om kristen tro og lære, men aldri kommer til de tradisjonelle samlingene i kirken, starter vi til høsten et nytt tilbud i Flekkefjord. ARENA er en livssynsgruppe der alle kan komme for å lære, samtale og bli utfordret til kritisk tanke og refleksjon. Hver kveld vil vi presentere et tema fra et kristent perspektiv, og ønsker i etterkant velkommen ærlige spørsmål og respektfull samtale rundt temaet. Både folk fra vår menighet og gjesteforelesere vil stå for å presentere ulike temaer, og vi har bl.a. invitert Human Etisk Forbund til å delta med sine synpunkter og innvendinger, slik at samtalen skal bli balansert og så ærlig som mulig. 

Samlingene finner sted i BlackBox i Flekkefjord Kultursenter en gang i måneden.

Program for 2020 ser ut som følger:

20.jan, 19:30: Livssyn og toleranse. Burde alle holde det de tror på for seg selv?

2.mars, 19:30: Hvor sikker kan vi være på at Jesus har eksistert?

30.mars, 19:30: Jesu oppstandelse: Fiksjon eller fakta?

27.april, 19:30: Er det typisk menneskelig å være god?

25.Mai, 19:30: Hvordan kan Gud være god når det finnes så mye ondt i verden?

 

Hvis du er nysgjerrig og vil vite mer, kan du sjekke ut nettsiden www.arena-flekkefjord.no, ta kontakt på e-post info@arena-flekkefjord.no eller ta kontakt med Mathias Siljedal og/eller Nimrod Pal. 

Skjer snart
Morgenbønn
Onsdag, April 8, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Onsdag, April 8, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Onsdag, April 8, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Menighetsråd online
Onsdag, April 8, 2020 20:30
Morgenbønn
Torsdag, April 9, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Bønn
Torsdag, April 9, 2020 11:00
Middagsbønn
Torsdag, April 9, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Torsdag, April 9, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Fredag, April 10, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Fredag, April 10, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Fredag, April 10, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Lørdag, April 11, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Lørdag, April 11, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Lørdag, April 11, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Søndag, April 12, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Bønn
Søndag, April 12, 2020 10:30
Bønn for Gudstjenesten
Video Familiegudstjeneste
Søndag, April 12, 2020 11:00
Rasmus Sand Hansen taler Einar Christian Drange leder Sang v/ Ruth Waldron & Anne-Grethe Aagesen Du kan delta i Gudstjenesten via Facebook eller via vår nettside
Middagsbønn
Søndag, April 12, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Felles Drive-In Gudstjeneste
Søndag, April 12, 2020 17:00
Einar Christian Drange taler Ove Nybø leder
Kveldsbønn
Søndag, April 12, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Morgenbønn
Mandag, April 13, 2020 09:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Middagsbønn
Mandag, April 13, 2020 15:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Kveldsbønn
Mandag, April 13, 2020 19:00
En oppfordring til å søke Gud i bønn hvor du er i fellesskap med den verdensvide kirke
Konfirmantsamling
Tirsdag, April 14, 2020 17:45

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone