Temaserie over Efeserbrevet

Samlingsdag. Einar Drange taler. Ny prekenserie fra Efeserbrevet: "Én for alle - alle for én!". Dagens tekst: Efeserne 1, 1-14.
Vi vil denne høsten fra 16. august ta for oss Paulus’ brev til efeserne.

Efeserbrevet er et brev som er veldig sentralt for både nye- og gamle kristne. Budskapet kan på en måte være forståelig, samtidig er det en enorm dybde i dette brevet slik man kommer egentlig aldri helt til bunns i brevets budskap og betydning.

Clinton E. Arnold, professor i Det nye testamentet ved «Talbot School of theology» i La Mirada, California sier det slik: Dette brevet oppsummerer hva det betyr å være en kristen mer enn noen annen bok i Bibelen. Den redegjør for senteret i den kristne tro, utforsker dynamikken av det personlige forholdet med Kristus, og legger fram Guds overordnede plan for kirken, og trekker ut betydningen av hva det vil si å leve som en kristen»(egen oversettelse)*

Den tematiske overskriften vi har valgt for denne gjennomgangen av efesebrevet er: «En for alle – alle for en». Et kjent sitat for kanskje alle som har vært borti historien om «de tre musketer». Fokuset vil dermed være på samholdet og enheten som Gud selv er – og inviterer oss inn i. Gjennom Kristus er vi én med Gud – vi er én med hverandre. Dette får følger for vår identitet som dermed er i Kristus – i Gud.

Efesebrevet vil dermed være tema på de fleste Gudstjenester til høsten. Det vil også være tema for menighetens livsnære grupper. Det jobbes med å utarbeide et hefte om efesbrevet. I dette hefte vil det være spørsmål til smågrupper og til ulike sammenhenger i hjemmet. Min oppfordring er at alle menighetens ulike smågrupper vil bruke dette hefte aktivt og la efesebrevet være fokus gjennom høsten. Slik kan vi som hele menighetsfellesskap ha en felles prosess og vandring.

Min bønn er at denne gjennomgangen kan få opplyse våre hjerter, sinn og dører for hva enheten Gud inviterer oss inn i kan bety for våre liv, oss selv og de relasjoner vi er del av i menighetsfellesskapet, familien og i samfunnet. Må Gud velsigne din vandring med dette brevet denne høsten!

 

Einar Christian Drange

menighetsprest

 

 

*Arnold Clinton, Ephesians Zondervan Exegetical commentary on the New Testament (Grand Rapids Michigan: Zondervan,2011), 21.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone