Samtalekveld 20.okt: LHBT og kristen tro

Organisasjonene MorFarBarn, Skeivt kristent nettverk og LLH 2019 møtes til ærlig samtale om tro, liv og toleranse i Storsalen i Flekkefjord kultursenter Spira. Forhåndsregistrering: https://airtable.com/shrDsFN8G73VPiaSi
Velkommen til en viktig samtale i Flekkefjord kulturhus Spira!

Tirsdag 20.oktober kl 19:30 er du invitert til å være med når Øivind Benestad (MorFarBarn), Ciwi Inglis (Skeivt kristent nettverk) og Loke Aashamar (LLH2019) skal ha en panelsamtale om forholdet mellom LHBT og kristen tro. Samtalen er initiert av ARENA Flekkefjord. ARENA blir arrangert av en arbeidsgruppe i Metodistkirken Flekkefjord.

Tema for samtalen vil dreie seg mye rundt kjønn, kjønnsforståelse, barn og oppvekst, og samlivsforståelse. Vi håper dette kan bli en respektfull samtale, der alle parter er interessert i å lytte til hverandre og prøve å forstå hverandre bedre. I samtalen vil det også tas tak i temaer toleranse og ytringskultur. 

På grunn av COVID-19 er det plassbegresniniger på Spira denne kvelden. Vi ber derfor om at de som ønsker å komme stiller i god tid, og gjerne også forhåndsregistrerer seg på nettet. 

Velkommen!

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone