Givertjeneste

Skattefradragsordningen

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

2) Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.

3) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 25.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få til sammen kr. 50.000,- i fradrag.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone