Givertjeneste

Skattefradragsordningen

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

2) Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.

3) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 25.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få til sammen kr. 50.000,- i fradrag.


Hvorfor gir vi til Guds sak?

Du føler kanskje at du må gi fordi menigheten trenger pengene eller fordi det nå en gang er slik at vi gir i kirken, men hva sier Bibelen at vi skal gjøre?

Syv svar fra Bibelen:

1. Takke Gud. Å gi av våre penger er en av måtene vi kan takke og prise Gud på, fordi han er den han er og har frelst oss i Jesus Kristus.(1. Kor.9,9-18) 

2. Takke for alle godene. Ved å gi kan vi takke Gud for alle de goder han gir oss i livet. Abraham er et forbilde for oss her. Han begynte å gi til Gud da han oppdaget at Gud hadde velsignet  ham.(1. Mos.14,19-20) 

3. Vise kjærlighet til andre. Gud vil at vi skal vise hans kjærlighet til andre mennesker, særlig de fattige. Ved å gi er vi med å demonstrere denne kjærligheten, og sier at vi er villige til å tenke  på andre og ikke bare på oss selv. (Jes 58,6) 

4. For ikke å bli fanget. "For kjærligheten til penger er roten til alt ondt", sier Bibelen (1.Tim.6,7-10). Det å gi kan derfor fri oss fra å bli fanget av kjærlighet til penger med alt hva det kan føre til.

5. Tegn på generøsitet. Et kjenneteg på en kristen skal være generøsitet og giverglede. På den måten gjenspeiler vi Gud, vår himmelske Fars vesen. (2.Kor.8,1-15) 

6. Stole på Gud. Når vi gir og legger til side det vi skal gi, gjerne før vi har sett på de andre utgiftene våre, lærer vi oss å stole på Gud. Og han er å stole på og vil sørge for å dekke våre behov. (Heb 13,5) 

7. Utvide misjonen. Når vi gir, øker vi mulighetene for å utvide vårt misjonsoppdrag, både hjemme og ute. Vi å gi øker muligheten for å kunne investere i "såkorn", slik at flere mennesker blir nådd og vunnet for evangeliet. (Luk.16,9)

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone