Livsnære grupper

Hva er livsnære grupper?

Livsnære grupper er små fellesskap som møtes jevnlig for å dele fellesskap over en kopp kaffe. Vi samtaler om livet og hvordan Jesus ønsker å dele livet sammen med oss bl.a. gjennom bønn og lovprisning. Det er et fellesskap der vi bryr oss om hverandre, og der vi ønsker å ha fokus på å dele dette med de som er rundt oss.

Hvorfor livsnære grupper

Mennesket er ikke skapt til å være alene. Derfor ønsker vi å komme tettere inn på livet til mennesker. Vi ønsker å tilby et fellesskap der de kan bli; sett, hørt, tatt på alvor, oppmuntret, bedt for, utfordret, støttet, og der de kan få dele hverdagen sin slik den er og bli savnet når de ikke kommer på en samling.

Når møtes livsnære grupper

Livsnære grupper møtes hver 14. dag i private hjem, og det finnes flere typer grupper. Foreløpig har vi mannsgrupper, kvinnegrupper og grupper for ektepar. Det vil også bli startet grupper etter interesser. De som allikevel møtes til en aktivitet i løpet av uken utfordrer vi til å lage en livsnær gruppe i forkant/ etterkant av aktiviteten. På denne måten vil ikke tidsklemma ødelegge for det åndelige fellesskapet som vi alle trenger. Dersom du ønsker å starte en slik gruppe, tar du kontakt med gruppeansvarlig for veiledning.

Hvordan blir jeg med i en livsnær gruppe?

Er du nysgjerrig på livet og hvordan du kan bli bedre kjent med Ham som har skapt deg og som har bare gode tanker og planer for livet ditt, tar du kontakt med gruppeansvarlig som vil forsøke å finne en gruppe til deg:

Koble på 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone