Konfirmasjon

HVORFOR KONFIRMANT? 

Konfirmantåret er en flott mulighet til å bli kjent med Gud, andre konfirmanter og deg selv! Fra august til april samles vi hvor vi ønsker legge til rette for samtale og spørsmål rundt livets store spørsmål. 

 

HVEM ER KONFIRMASJON I METODISTEN FOR?

Vårt konfirmanttilbud er åpent for absolutt alle! Du kan derfor gjerne også ta med venner som er usikker på hvor de skal være konfirmant.

 

NÅR OG HVORDAN ER UNDERVISNINGEN?

Konfirmantsamlingene er vanligvis ukentlig onsdager 15:30 - 16:40. Kirken er åpen fra 14:00 hvor det servers mat. Det er mulighet i denne tiden være sammen med hverandre, gjøre lekser, bruke utstyret som er i kirken. 

 

Våre konfirmantsamlinger tar utgangspunkt i et opplegg som kalles "HIStory". I dette opplegget får man bli kjent med Jesus, hvem Han er og hva Han gjør. Samlingene er todelt hvor første del har preg av undervisning. I andre del fordeles man i smågrupper med eget samtaleopplegg. Konfirmantsamlingene tar høyde for å gi konfirmantene til å reflektere rundt livets store og små spørsmål i fellesskap med andre. 

TURER

Vi synes det er veldig flott å kunne dra på tur. Som konfirmant i Metodisten reiser vi på flere turer: 

 

Ungdomsleir som del av Åpta Weekend første helgen i September. På lørdagen blir det eget opplegg på Lista Adrenalin park. 

 

London tur. På våren reiser våre konfirmanter i Metodisten på leir til London! Her besøker vi stedet hvor metodistbevegelsens grunnlegger John Wesley bodde de siste 11 år av sitt liv. I tillegg pleier vi besøke en engelsk menighet for å delta på Gudstjeneste der. I tillegg legger vi til rette for sightseeing og mange spennende kulturopplevelser som fotballkamp, musikal og mye mer!

 

Det vil også være et valgritt tilbud om å reise på en nasjonal konfimantleir i Larvik på Solåsen leirsted siste helgen i september. Egen informasjon og priser for dette sendes ut iløpet av høsten.

 

HVA KOSTER DET? 

Konfirmantåret hos oss koster 1500,- i egenandel. Denne egenandel dekker: 

  • Ungdomsleiren på Åpta Weekend
  • Juleavslutning med bowling. 
  • Mat på samlinger
  • Materiale til samlingene

Kostnad for turen til London kommer utenom. Prisen på denne ligger vanligvis på ca. 4000-5000 hvor fly og hotell er inkludert. Iløpet av konfirmantåret inviterer konfirmantene til 2 torsdagsmiddager og 2 ganger arrangerer lunsj etter Gudstjeneste hvor inntektene fra dette går til nedbetaling av London turen. 

 

Ingen skal være forhindret i å delta på konfirmantopplegget på grunn av økonomi! Ta kontakt med presten ved behov for andre betalingsordninger eller betalingsfritak.

 

KONFIRMANTAVTALEN

Det er frivillig å bli konfirmert , men ved å melde seg på konfirmantopplegget forplikter både konfirmant og foreldre seg til at alle deler av opplegget er obligatorisk og gis prioritet foran andre fritidsaktiviteter. Vi forplikter oss til å gi et varierende og meningsfullt opplegg og å ta vare på den enkelte konfirmant. 

 

NÅR ER KONFIRMASJONEN?

Selve konfirmasjonsgudstjenesten er lørdag 10. mai eller søndag 11.mai. 

 

HVORDAN ER SELVE KONFIRMASJONEN? 

I tråd med kirkens opprinnelige forståelse av konfirmasjon handler konfirmasjonen først og fremst om at Gud vil konfirmere/bekrefte konfirmanten. Det betyr konfirmasjonshandlingen er en handling hvor Gud bekrefter at han elsker konfirmanten med en evig kjærlighet. I selve konfirmasjonshandlingen kommer dette til uttrykk spesielt ved bønn for den enkelte konfirmant om å få oppleve denne kjærligheten i eget liv, og få hjelp til å leve livet sitt i lys av denne Guds kjærlighet. 

 

MER INFORMASJON? 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med vår prest Einar Christian Drange som er ansvarlig for konfirmantåret hos oss.

 

VELKOMMEN TIL Å VÆRE KONFIRMANT HOS OSS I METODISTEN!

 

KOBLE PÅ

 

 

 

 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone