Konfirmasjon

HVORFOR KONFIRMANT? 

Konfirmantåret er en flott mulighet til å bli kjent med Gud, andre konfirmanter og deg selv! Fra august til april samles vi hvor vi ønsker legge til rette for samtale og spørsmål rundt livets store spørsmål. 

 

HVEM ER KONFIRMASJON I METODISTKIRKEN FOR?

Vårt konfirmanttilbud er åpent for absolutt alle! Du trenger ikke være medlem av Metodistkirken, heller ikke døpt for å stå som konfirmant hos oss! Du kan derfor gjerne også ta med venner som er usikker på hvor de skal være konfirmant.

 

NÅR OG HVORDAN ER UNDERVISNINGEN?

Våre konfirmantsamlinger tar utgangspunkt i opplegget Tentro. 
Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer. Dette opplegget følger vi sammen med flere andre menigheter i byen. De konfirmantsamlingene vil derfor være i samarbeid med andre menigheter fram mot mars. Iløpet av denne tiden frem mot mars vil vi i Metodistkirken samtidig ha noen egne samlinger. Her vil vi besøke enkelte familier i menigheten for å bli bedre kjent med dem og høre dem fortelle om hva Jesus og menigheten betyr for dem. Undervisningen er vanligvis ukentlig (foruten ferier) mandager kl. 17:45-19:00. 

 

TURER

Vi synes det er veldig flott å kunne dra på tur. Som konfirmant i Metodistkirken reiser vi på flere turer: 

  • "MBU leir" på Solåsen leirsted. Dette er en felles leir for alle konfirmanter i Metodistkirken i Norge. 
  • London tur. På våren reiser våre konfirmanter i Metodistkirken på leir til London! Denne leiren er sammen med flere andre metodistmenigheter på sør-vestlandet. Turen er frivillig og ikke en obligatorisk del av vår konfirmantundervisning. Her besøker vi stedet hvor metodistbevegelsens grunnlegger John Wesley bodde de siste 11 år av sitt liv. I tillegg legger vi til rette for sightseeing, shopping og for interesserte fotballkamp eller deltakelse på musikal.

 

HVA KOSTER DET? 

Konfirmantåret hos oss koster 1000,- i egenandel. Denne egenandel dekker: 

  • Deltakelse på IMPULS i Stavanger siste helgen i januar
  • Tur til MBU leir i Sandefjord
  • Bowling
  • Mat på samlinger

Kostnad for den frivillige turen til London kommer utenom. Prisen på denne ligger vanligvis på ca. 3000 hvor hotell og fly er inkludert. Iløpet av konfirmantåret inviterer konfirmantene til 2 torsdagsmiddager og 2 ganger arrangere lunsj etter Gudstjeneste hvor inntektene fra dette går til nedbetaling av London turen. 

 

Ingen skal være forhindret i å delta på konfirmantopplegget på grunn av økonomi. Ta kontakt med presten ved behov for andre betalinsordninger eller betalingsfritak. 

 

KONFIRMANTAVTALEN

Det er frivillig å bli konfirmert , men ved å melde seg på konfirmantopplegget forplikter både konfirmant og foreldre seg til at alle deler av opplegget er obligatorisk og gis prioritet foran andre fritidsaktiviteter. Vi forplikter oss til å gi et varierende og meningsfullt opplegg og å ta vare på den enkelte konfirmant. 

 

NÅR ER KONFIRMASJONEN?

Selve konfirmasjonsgudstjenesten er første lørdagen i mai . 

 

HVORDAN ER SELVE KONFIRMASJONEN? 

I tråd med kirkens opprinnelige forståelse av konfirmasjon handler konfirmasjonen først og fremst om at Gud vil konfirmere/bekrefte konfirmanten. Det betyr konfirmasjonshandlingen er en handling hvor Gud bekrefter at han elsker konfirmanten med en evig kjærlighet. I selve konfirmasjonshandlingen kommer dette til uttrykk spesielt ved bønn for den enkelte konfirmant om å få oppleve denne kjærligheten i eget liv, og få hjelp til å leve livet sitt i lys av denne Guds kjærlighet. 

 

MER INFORMASJON? 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med vår prest Einar Chr. Drange som er ansvarlig for konfirmantåret hos oss.

Frist for påmelding som konfirmant hos oss er 1. august. 

 

VELKOMMEN TIL Å VÆRE KONFIRMANT HOS OSS I METODISTKIRKEN!

Koble på

 

Med tanke på tiltak for å begrense smitte av Covid-19 (korona virus) kan opplegget til høsten måtte gjennomføres alternativt. Skulle man være forhindret å møtes i grupper kan det være aktuelt å gjennomføre samlinger via video. Leirer som er planlagt kan også stå i fare for å ikke bli arrangert om det skulle bli tilfelle. Prisen på konfirmantåret vil da såklart justeres etter det. Det vil gis fortløpende informasjon til de som er påmeldt underveis om hvordan dette blir. 

 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone