Felleskirkelig bønnevandring

Byens menigheter og forsamlinger inviterer til felleskirkelig bønnevandring for Flekkefjord by på langfredag! Bønnevandringen begynner ved Flekkefjord kirke, og sammen går vi til ulike steder/stasjoner i byen hvor vi stanser, leser en bibeltekst og ber en bønn sammen.
I bønn for Flekkefjord by!

Byens menigheter og forsamlinger inviterer til felleskirkelig bønnevandring for Flekkefjord by på langfredag! Bønnevandringen begynner ved Flekkefjord kirke, og sammen går vi til ulike steder/stasjoner i byen hvor vi stanser, leser en bibeltekst og ber en bønn sammen.

Som ifjor begynner vandringen utenfor Flekkefjord kirke kl. 12:15 slik alle som har egne Gudstjenester rekker frem til da. I forkant av bønnevandringen feirer vi Pasjonsgudstjeneste i Metodistkirken kl. 11:00. 

Vi oppfordrer våre medlemmer og alle som tror på kraften i bønn å delta på denne vandringen i bønn for byen vår!

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone