Samtalekveld 20.okt: LHBT og kristen tro

Organisasjonene MorFarBarn, Skeivt kristent nettverk og LLH 2019 møtes til ærlig samtale om tro, liv og toleranse i Storsalen i Flekkefjord kultursenter Spira. Forhåndsregistrering: https://airtable.com/shrDsFN8G73VPiaSi
Velkommen til en viktig samtale i Flekkefjord kulturhus Spira!

Tirsdag 20.oktober kl 19:30 er du invitert til å være med når Øivind Benestad (MorFarBarn), Ciwi Inglis (Skeivt kristent nettverk) og Loke Aashamar (LLH2019) skal ha en panelsamtale om forholdet mellom LHBT og kristen tro. Samtalen er initiert av ARENA Flekkefjord. ARENA blir arrangert av en arbeidsgruppe i Metodistkirken Flekkefjord.

Tema for samtalen vil dreie seg mye rundt kjønn, kjønnsforståelse, barn og oppvekst, og samlivsforståelse. Vi håper dette kan bli en respektfull samtale, der alle parter er interessert i å lytte til hverandre og prøve å forstå hverandre bedre. I samtalen vil det også tas tak i temaer toleranse og ytringskultur. 

På grunn av COVID-19 er det plassbegresniniger på Spira denne kvelden. Vi ber derfor om at de som ønsker å komme stiller i god tid, og gjerne også forhåndsregistrerer seg på nettet. 

Velkommen!

Skjer snart
Gudstjeneste
Søndag, oktober 25, 2020 11:00
Høsttakkedagen. Gudstjeneste. Svein Veland taler. Dagens tekst: Efeserne 5, 1-7. Det tas opp høstoffer. Søndagsskole og SCLUB5+@11.
Søndagsskole
Søndag, oktober 25, 2020 11:00
Søndagsskolen er fra 0 år til og med 4. Klasse. Denne søndagen med en overraskelse! Vi har egen inngang bak i Wesleysalen og hele samlingen foregår der. Søndagsskolen disponerer hele underetasjen og vi bruker garderobe, toalett/ stellerom nede. Vi følger gjeldende smittevernsregler. Derfor må alle barn som ikke har begynt på skolen ha med seg en voksen, og det er den voksne som har ansvar for egne barn.  
SCLUB5+@11
Søndag, oktober 25, 2020 11:00
For deg i 5.klasse og oppover! Vi møtes på loftet i Metodisten, samtidig som Gudstjenesten og Søndagsskolen. Velkommen!
Formiddagstreff
Mandag, oktober 26, 2020 11:30
Sosialt treff, gode historier, sang, andakt, lunsj.
Temakveld med Øivind Benestad
Tirsdag, oktober 27, 2020 19:30
Temakveld i Frikirken: «Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet i en kjønnsnøytral tid. Hva gjør vi?» Forhåndsregistrering: https://airtable.com/shrj01pGw1BU9TEXP
Flekkefjord Gospelkor
Onsdag, oktober 28, 2020 19:00
Flekkefjord Gospelkor et ikke tilknyttet noen spesiell menighet, men et ekumenisk kor for alle som liker å synge gospel.Øvelsene skjer i Metodistkirken hver onsdag fra kl 19.15.
Soul Kids øver
Torsdag, oktober 29, 2020 17:00
Barnekoret for deg opp til og med 4.klasse.
Soul Children øver
Torsdag, oktober 29, 2020 18:00
Koret for deg i 5.klasse og oppover.
Hallo Flekkefjord
Lørdag, oktober 31, 2020 12:00

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone