Livsnære grupper er små fellesskap som møtes jevnlig for å dele fellesskap over en kopp kaffe. Vi samtaler om livet og hvordan Jesus ønsker å dele livet sammen med oss bl.a. gjennom bønn og lovprisning. Det er et fellesskap der vi bryr oss om hverandre, og der vi ønsker å ha fokus på å dele dette med de som er rundt oss.Du er velkommen til å bli med i en livsnær gruppe! Mer informasjon finner du på vår nettside www.metodisten.no
Skjer snart
Bønnemøte
Søndag, januar 30, 2022 10:30
Vi møtes til bønn før gudstjenesten.
Søndagsskole (inne)
Søndag, januar 30, 2022 11:00
Søndagsskolen er et tilbud til barn fra 0 år til og med fjerde klasse. Vi holder til nede i Wesleysalen. Der har vi først en del der vi synger og har dagens bibelfortelling. Etterpå har vi en del med formingsaktivitet, leker, eller har en konkurranse. Av og til har vi en liten godbit også. Det skal være GØY å gå på søndagsskolen!
Gudstjeneste
Søndag, januar 30, 2022 11:00
Gudstjeneste. Einar Drange taler. Tema: "Vi tror: Gud, vår Far". Søndagsskole og SCLUB5+@11 for barna.
SCLUB5+@11
Søndag, januar 30, 2022 11:00
Dette er tilbudet for deg i 5. - 8. klasse på søndager! Vi samles på Loftet i kirka. Her blir det lek, undervisning, samtale, oppgaver og konkurranser.
Sangmøte
Søndag, januar 30, 2022 18:00
Sangmøte med seniorpastor Jan Robert Madsen m/ band og Anne Lise Myhre-Nilsen.
Livsnære grupper
Onsdag, februar 2, 2022 19:30
Livsnære grupper er små fellesskap som møtes jevnlig for å dele fellesskap over en kopp kaffe. Vi samtaler om livet og hvordan Jesus ønsker å dele livet sammen med oss bl.a. gjennom bønn og lovprisning. Det er et fellesskap der vi bryr oss om hverandre, og der vi ønsker å ha fokus på å dele dette med de som er rundt oss.Du er velkommen til å bli med i en livsnær gruppe! Mer informasjon finner du på vår nettside www.metodisten.no
Bønnemøte
Torsdag, februar 3, 2022 11:00
Flekkefjord Soul Kids
Torsdag, februar 3, 2022 16:45
Soul Kids er vårt yngste barnekor til og med 4. klasse. Koret ledes av Ruth Waldron.
Flekkefjord Soul Children
Torsdag, februar 3, 2022 18:00
Koret for deg i 5.klasse og oppover.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone