Viktig info om smittevern

Hva må vi tenke på når vi samles i kirkebygget?

Pga nye restriksjoner ang antall gitt ved begynnelsen av januar 2021, utgår inntil videre fysiske gudstjenester i kirken vår. Vi har digitale gudstjenester som du kan følge på Facebook eller YouTube. Smittevernstiltakene for gudstjenesten slik de beskrives under her er derfor ikke relevante/oppdatert inntil vi igjen kan møtes til gudstjeneste i kirkebygget. 

På grunn av smittevernsforskriftene vi må forholde oss til gjør vi i forkant av Gudstjenesten oppmerksom på følgende:

- Møt i god tid – dørene er åpne fra 10.30! Ved ankomst må du registreres med navn og telefonnummer, dette pga eventuel smittevarsling og/eller sporing. Du må gjerne påberegne litt tid i kø for å slippe inn. Ting tar tid – møt derfor gjerne i god tid før kl 11.

- Gi gjerne din pengegave "kontaktløst". Dersom du har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave via Vipps. Du kan også gi en gave til vår bankkonto og merke med «Våroffer». Vi tar imot kontanter, men foretrekker kontantløst.

- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at det er godt å treffes igjen!

- Hold minst 1 meters avstand til hverandre (gjelder ikke de fra samme husstand). 1 metersregelen gjelder under hele gudstjenesten - ved ankomst, registering, i benkeradene (dvs minimum 1 sete mellom personer av ulik husstand), under nattverd (unntak: mellom den som mottar nattverd og prest/forretter), og når vi drar hjem. Lytt til eventuelle beskjeder ang avstand. 

- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit hendene godt, og gjerne flere ganger. 

- Benytter du toalettene i kirken må du desinfisere servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtaket etter bruk. Sprit og papir står på toalettene.

- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap og/eller gudstjenesteleder/prest.

- Underetasjen blir reservert for (små)barnsfamilier. Fra og med 13.september starter søndagsskolen igjen, og da overtar dette tilbudet for tidligere tilbud om å følge gudstjenesten herfra på skjerm.

- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke benytter garderoben eller toalettene i kjelleren. Vi ber også om at de som sitter i Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen (unntak: under nattverden) eller benytte toalettet i hovedetasjen.

- Dersom du er syk eller har luftveissymptomer kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.

- Dessverre blir det inntil videre ingen servering eller kirkekaffe. Vi oppmuntrer derfor til å samles i hjemmene eller på en av byens kafeer etter Gudstjenesten.

 

 

Ved andre / private samlinger i kirken gjør vi også oppmerksom på følgende:

Gi beskjed før bruk av kirken!

Hvis du skal bruke kirken til en aktivitet må det gis beskjed om dette til menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal på telefon/epost: 476 64 316 / aabsiljedal@metodistkirken.no

 

Hvor mange?

Nye regler:

Maks 10 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. 

Maks 10 deltakere på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor det ikke er fastmonterte seter.

Husk å holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden!

 

Registrering

Ansvarlig for gruppen/samlingen må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer og overlevere denne til menighetsarbeider Siljedal (i tilfellet smittesporing og varsling skulle bli nødvendig). Etter 14 dager skal listen makuleres ("Koronaloven" §13)

 

Hvor kan vi være?

Rom som kan benyttes utenom Gudstjenestene, hvis ikke annet er avtalt: Bakerste del av kirkesalen, Wesleysalen, handicaptoalettet og bøttekottet (nede ved siden av dametoalett). Alle andre rom skal inntil videre ikke benyttes, inkl kjøkken (obs: egne bestemmelser for Formiddagstreffet). Det er derfor ikke mulig å trakte kaffe el.l., med mindre dette er avklart på forhånd, slik smitteverninstrukser kan gis til de som skal bruke kjøkkenet.

 

Hygiene og rengjøring

Vær nøye med håndvask og/eller håndsprit.

Den som er ansvarlig for gruppa MÅ FØR OG ETTER bruk vaske med såpe og varmt vann eller desinfiseringmiddel og papir/klut alle berøringspunkter, så som dørhåndtak, stolseter, armlener og bordplater. Dersom overflater er synlig skitne, MÅ det vaskes med såpe og varm vann. 

Ved bruk av handicaptoalettet skal servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtak rengjøres/desinfiserers av den som bruker det.

Vaskefiller og bøtte, som er merket «korona», finnes på bøttekottet. Følg instruksjonen som står der.  

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vår menighetsarbeider Åse-Beate på e-post aabsiljedal@metodistkirken.no 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone