Smittevern i Metodistkirken i Flekkefjord

Hva må vi tenke på når vi samles i kirkebygget?

På grunn av smittevernsforskriftene vi må forholde oss til gjør vi i forkant av Gudstjenesten oppmerksom på følgende:

- Forhåndsregistrer deg om du har muligheten til det. Du kan gjøre dette via vår nettside: Under "Kommende begivenheter" på forsiden til metodisten.no, trykk deg inn på den aktuelle gudstjenesten, og registrer deg via skjema her. Det er begrenset antall plasser. 

- Møt i god tid. Er du forhåndsregistert, ber vi deg møte opp før 10:50. Slik kan deltakere som eventuelt ikke har fått forhåndsregistert seg, kan få tildelt plasser mellom 10:50 og 11:00. Er du ikke forhåndspåmeldt, må du registreres med navn og telefonnummer ved ankomst. Du må gjerne påberegne litt tid i kø for å slippe inn. 

- Vent på å få tildelt plass. Vertskapet vil hjelpe deg å finne en plass å sitte. Nye smittevern-regler pålegger oss som menighet å gi gudstjenestedeltakere tilviste, faste plasser. 

- Gi gjerne din pengegave "kontaktløst". Dersom du har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave via Vipps #63777. Du kan også gi en gave til vår bankkonto 3030.27.70049. Vi tar imot kontanter, men foretrekker kontantløst.

- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at det er godt å treffes!

- Hold minst 1 meters avstand til hverandre (gjelder ikke de fra samme husstand). 1 metersregelen gjelder under hele gudstjenesten - ved ankomst, registering, i benkeradene (dvs minimum 2 seter mellom personer av ulik husstand), under nattverd, og mens vi går ut av kirken. Lytt til eventuelle beskjeder ang avstand. 

- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit hendene godt, og gjerne flere ganger. 

- Benytter du toalettene i kirken må du desinfisere servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtaket etter bruk. Sprit og papir står på toalettene.

- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap og/eller gudstjenesteleder/prest.

- Underetasjen brukes av Søndagsskolen og/eller SCLUB5+@11. Disse vil ha egen inngang og ansvaret for smittevern ligger hos foreldre og voksenledere på gruppene.

- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke benytter garderoben eller toalettene i kjelleren. Vi ber også om at de som sitter i Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen (unntak: under nattverden) eller benytte toalettet i hovedetasjen.

- Dersom du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene/isolasjon, kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.

- Dessverre blir det inntil videre ingen servering eller kirkekaffe. Vi oppmuntrer derfor til å samles i hjemmene eller på en av byens kafeer etter Gudstjenesten.

 

 

Ved andre / private samlinger i kirken gjør vi også oppmerksom på følgende:

Gi beskjed før bruk av kirken!

Hvis du skal bruke kirken til en aktivitet må det gis beskjed om dette til menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal på telefon/epost: 476 64 316 / aabsiljedal@metodistkirken.no

 

Hvor mange?

Nye regler:

Maks 20 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. 

Maks 200 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser, hvor det ikke er fastmonterte seter. Maks 50 deltakere på arrangementer uten faste, tilviste plasser. Lokalets størrelse og mulighet til å overholde avstand overstyrer maksantallet.

Husk å holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden!

 

Registrering

Ansvarlig for gruppen/samlingen må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer og overlevere denne til menighetsarbeider Siljedal (i tilfellet smittesporing og varsling skulle bli nødvendig). Etter 14 dager skal listen makuleres ("Koronaloven" §13)

 

Hvor kan vi være?

Rom som kan benyttes utenom Gudstjenestene, hvis ikke annet er avtalt: Kirkesalen, Wesleysalen, loftet, handicaptoalettet og bøttekottet (nede ved siden av dametoalett). Alle andre rom skal inntil videre ikke benyttes, inkl kjøkken (obs: egne bestemmelser for Formiddagstreffet). Det er derfor ikke mulig å trakte kaffe el.l., med mindre dette er avklart på forhånd, slik smitteverninstrukser kan gis til de som skal bruke kjøkkenet.

 

Hygiene og rengjøring

Vær nøye med håndvask og/eller håndsprit.

Den som er ansvarlig for gruppa MÅ FØR OG ETTER bruk vaske med såpe og varmt vann eller desinfiseringmiddel og papir/klut alle berøringspunkter, så som dørhåndtak, stolseter, armlener og bordplater. Dersom overflater er synlig skitne, MÅ det vaskes med såpe og varm vann. 

Ved bruk av handicaptoalettet skal servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtak rengjøres/desinfiserers av den som bruker det.

Vaskefiller og bøtte, som er merket «korona», finnes på bøttekottet. Følg instruksjonen som står der.  

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vår menighetsarbeider Åse-Beate på e-post aabsiljedal@metodistkirken.no 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone