Smittevern i Metodistkirken i Flekkefjord

Hva må vi tenke på når vi samles i kirkebygget?

Oppdatert 27.01.2022

På grunn av smittevernsforskriftene vi må forholde oss til gjør vi i forkant av Gudstjenesten oppmerksom på følgende:

- Møt i god tid. Du må registreres med navn og telefonnummer ved ankomst. Du må gjerne påberegne litt tid i kø for å slippe inn. For å kunne overholde reglene om avstand har vi satt maksimalt antall personer som kan være i kirkesalen til 85.

- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at det er godt å treffes!

- Hold minst 1 meters avstand til hverandre (gjelder ikke de fra samme husstand). 1 metersregelen gjelder under hele gudstjenesten - ved ankomst, registering, i benkeradene (minimum 1 setes mellom personer av ulik husstand), under nattverd, og mens vi går ut av kirken. Lytt til eventuelle beskjeder ang avstand. 

- Munnbind: Munnbindpåbud gjelder når man ikke kan overholde metersregelen. Det betyr når man beveger seg i kirkerommet (inn/ut, kollektører, nattverdkø mm.) Men ikke når man sitter stille så lenge meteren overholdes.

- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit hendene godt, og gjerne flere ganger. 

- Gi gjerne din pengegave "kontaktløst". Dersom du har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave via Vipps #63777. Du kan også gi en gave til vår bankkonto 3030.27.70049. Vi tar imot kontanter, men foretrekker kontantløst.

- Benytter du toalettene i kirken ber vi om at du desinfiserer servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtaket etter bruk. Sprit og papir står på toalettene.

- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap og/eller gudstjenesteleder/prest.

- Underetasjen brukes av Søndagsskolen og loftet av SCLUB5+@11. Ansvaret for smittevern ligger hos foreldre og voksenledere på gruppene.

- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke benytter garderoben eller toalettene i kjelleren. Vi ber også om at de som er i Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen (unntak: under nattverden) eller benytte toalettet i hovedetasjen. Gjelder de søndagene søndagsskolen benytter underetasjen.

- Dersom du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene/isolasjon, kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.

Frivillige og deltagere skal melde fra til menighetsrådets/styrets leder evt. daglig leder dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.

- Dessverre blir det inntil videre ingen servering eller kirkekaffe. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatert 27.01.2022

Ved andre / private samlinger i kirken gjør vi også oppmerksom på følgende:

Gi beskjed før bruk av kirken!

Hvis du skal bruke kirken til en aktivitet må det gis beskjed om dette til menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal på telefon/epost: 476 64 316 / aabsiljedal@metodistkirken.no

 

Hvor mange?

Maks 30 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. (Unntak: Minnestund, da er maks antall 50 personer.)

Maks 30 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser.

Faste, til viste plasser: I Flekkefjord Metodistkirke er antallet satt til maks 85 personer i kirkesalen / på gudstjeneste.

Husk å holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden!

Munnbind: Munnbindpåbud gjelder når man ikke kan overholde metersregelen. Det betyr når man beveger seg i kirkerommet (inn/ut, kollektører, nattverdkø mm.) Men ikke når man sitter stille så lenge meteren overholdes.

 

Registrering for arrangementer i regi av kirken (bibelgrupper, bibeltimer, el.l.)

Ansvarlig for gruppen/samlingen må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer og overlevere denne til menighetsarbeider Siljedal (i tilfellet smittesporing og varsling skulle bli nødvendig). Etter 14 dager skal listen makuleres ("Koronaloven" §13)

 

Hvor kan vi være?

Avtal med menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal (mob 47664316) hvilket rom dere kan bruke ved ulike samlinger i kirkebygget. Gi også beskjed hvis dere ønsker å bruke kjøkkenet, slik at smitteverninstrukser kan gis for å bruke dette riktig. 

 

Hygiene og rengjøring

Vær nøye med håndvask og/eller håndsprit.

Den/de som er ansvarlig for gruppa/samlingen MÅ FØR OG ETTER bruk vaske med såpe og varmt vann eller desinfiseringmiddel og papir/klut alle berøringspunkter, så som dørhåndtak, stolseter, armlener og bordplater. Dersom overflater er synlig skitne, MÅ det vaskes med såpe og varm vann. 

Ved bruk av toalettene skal servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtak rengjøres/desinfiserers av de som bruker det.

Vaskefiller og bøtte, samt refill av håndsprit og overflatesprit, finnes på bøttekottet. Følg instruksjonen som står der.  

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vår menighetsarbeider Åse-Beate på e-post aabsiljedal@metodistkirken.no 

Skjer snart
Bønnemøte
Søndag 30. januar, 2022 10:30
Vi møtes til bønn før gudstjenesten.
Søndagsskole (inne)
Søndag 30. januar, 2022 11:00
Søndagsskolen er et tilbud til barn fra 0 år til og med fjerde klasse. Vi holder til nede i Wesleysalen. Der har vi først en del der vi synger og har dagens bibelfortelling. Etterpå har vi en del med formingsaktivitet, leker, eller har en konkurranse. Av og til har vi en liten godbit også. Det skal være GØY å gå på søndagsskolen!
Gudstjeneste
Søndag 30. januar, 2022 11:00
Gudstjeneste. Einar Drange taler. Tema: "Vi tror: Gud, vår Far". Søndagsskole og SCLUB5+@11 for barna.
SCLUB5+@11
Søndag 30. januar, 2022 11:00
Dette er tilbudet for deg i 5. - 8. klasse på søndager! Vi samles på Loftet i kirka. Her blir det lek, undervisning, samtale, oppgaver og konkurranser.
Sangmøte
Søndag 30. januar, 2022 18:00
Sangmøte med seniorpastor Jan Robert Madsen m/ band og Anne Lise Myhre-Nilsen.
Livsnære grupper
Onsdag 2. februar, 2022 19:30
Livsnære grupper er små fellesskap som møtes jevnlig for å dele fellesskap over en kopp kaffe. Vi samtaler om livet og hvordan Jesus ønsker å dele livet sammen med oss bl.a. gjennom bønn og lovprisning. Det er et fellesskap der vi bryr oss om hverandre, og der vi ønsker å ha fokus på å dele dette med de som er rundt oss.Du er velkommen til å bli med i en livsnær gruppe! Mer informasjon finner du på vår nettside www.metodisten.no
Bønnemøte
Torsdag 3. februar, 2022 11:00
Flekkefjord Soul Kids
Torsdag 3. februar, 2022 16:45
Soul Kids er vårt yngste barnekor til og med 4. klasse. Koret ledes av Ruth Waldron.
Flekkefjord Soul Children
Torsdag 3. februar, 2022 18:00
Koret for deg i 5.klasse og oppover.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone