Smittevern i Metodistkirken i Flekkefjord

Hva må vi tenke på når vi samles i kirkebygget?

På grunn av smittevernsforskriftene vi må forholde oss til gjør vi i forkant av Gudstjenesten oppmerksom på følgende:

- Møt i god tid. Du må registreres med navn og telefonnummer ved ankomst. Du må gjerne påberegne litt tid i kø for å slippe inn. For å kunne overholde reglene om avstand har vi satt maksimalt antall personer som kan være i kirkesalen til 85. 

- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at det er godt å treffes!

- Hold minst 1 meters avstand til hverandre (gjelder ikke de fra samme husstand). 1 metersregelen gjelder under hele gudstjenesten - ved ankomst, registering, i benkeradene (dvs minimum 2 seter mellom personer av ulik husstand), under nattverd, og mens vi går ut av kirken. Lytt til eventuelle beskjeder ang avstand. 

- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit hendene godt, og gjerne flere ganger. 

- Gi gjerne din pengegave "kontaktløst". Dersom du har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave via Vipps #63777. Du kan også gi en gave til vår bankkonto 3030.27.70049. Vi tar imot kontanter, men foretrekker kontantløst.

- Benytter du toalettene i kirken må du desinfisere servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtaket etter bruk. Sprit og papir står på toalettene.

- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap og/eller gudstjenesteleder/prest.

- Underetasjen brukes av Søndagsskolen og/eller SCLUB5+@11. Disse vil ha egen inngang og ansvaret for smittevern ligger hos foreldre og voksenledere på gruppene.

- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke benytter garderoben eller toalettene i kjelleren. Vi ber også om at de som er i Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen (unntak: under nattverden) eller benytte toalettet i hovedetasjen.

- Dersom du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene/isolasjon, kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.

- Dessverre blir det inntil videre ingen servering eller kirkekaffe. Vi oppmuntrer derfor til å samles i hjemmene eller på en av byens kafeer etter Gudstjenesten.

 

 

Ved andre / private samlinger i kirken gjør vi også oppmerksom på følgende:

Gi beskjed før bruk av kirken!

Hvis du skal bruke kirken til en aktivitet må det gis beskjed om dette til menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal på telefon/epost: 476 64 316 / aabsiljedal@metodistkirken.no

 

Hvor mange?

Nye regler:

Maks 100 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. Våre lokaler rommer forøvrig ikke så mange - ta kontakt dersom du lurer på leie av våre lokaler. 

Maks 400 deltakere på arrangementer uten faste, tilviste plasser. Lokalets størrelse og mulighet til å overholde avstand overstyrer maksantallet - i vårt tilfellet er maks antall personer i kirkesalen satt til 85.

Husk å holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden!

 

Registrering for arrangementer i regi av kirken (bibelgrupper, bibeltimer, el.l.)

Ansvarlig for gruppen/samlingen må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer og overlevere denne til menighetsarbeider Siljedal (i tilfellet smittesporing og varsling skulle bli nødvendig). Etter 14 dager skal listen makuleres ("Koronaloven" §13)

 

Hvor kan vi være?

Rom som kan benyttes utenom Gudstjenestene, hvis ikke annet er avtalt: Kirkesalen, Wesleysalen, loftet, handicaptoalettet og bøttekottet (nede ved siden av dametoalett). Alle andre rom skal inntil videre ikke benyttes, inkl kjøkken. Det er derfor ikke mulig å trakte kaffe el.l., med mindre dette er avklart på forhånd, slik smitteverninstrukser kan gis til de som skal bruke kjøkkenet.

 

Hygiene og rengjøring

Vær nøye med håndvask og/eller håndsprit.

Den/de som er ansvarlig for gruppa/samlingen MÅ FØR OG ETTER bruk vaske med såpe og varmt vann eller desinfiseringmiddel og papir/klut alle berøringspunkter, så som dørhåndtak, stolseter, armlener og bordplater. Dersom overflater er synlig skitne, MÅ det vaskes med såpe og varm vann. 

Ved bruk av handicaptoalettet skal servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtak rengjøres/desinfiserers av de som bruker det.

Vaskefiller og bøtte, samt refill av håndsprit og overflatesprit, finnes på bøttekottet. Følg instruksjonen som står der.  

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vår menighetsarbeider Åse-Beate på e-post aabsiljedal@metodistkirken.no 

Skjer snart
Bønnemøte
Søndag 28. november, 2021 10:30
Vi møtes til bønn før gudstjenesten.
SCLUB5+@11
Søndag 28. november, 2021 11:00
Dette er tilbudet for deg i 5. - 8. klasse på søndager! Vi samles på Loftet i kirka. Her blir det lek, undervisning, samtale, oppgaver og konkurranser.
Søndagsskole
Søndag 28. november, 2021 11:00
Søndagsskolen er et tilbud til barn fra 0 år til og med fjerde klasse. Vi holder til nede i Wesleysalen. Der har vi først en del der vi synger og har dagens bibelfortelling. Etterpå har vi en del med formingsaktivitet, leker, eller har en konkurranse. Av og til har vi en liten godbit også. Det skal være GØY å gå på søndagsskolen!
Gudstjeneste // 1. søndag i advent
Søndag 28. november, 2021 11:00
Gudstjeneste. Arne Birkedal har [Sam]tale med Berit Marie Fredheim. Søndagsskole og SCLUB5+@11 for barna. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Formiddagstreff - Julemøte
Mandag 29. november, 2021 11:30
Sosialt treff, gode historier, sang, andakt, lunsj.
Biskopsmøte
Tirsdag 30. november, 2021 19:00
Konfirmasjonsamling
Onsdag 1. desember, 2021 14:15
Konfirmantene møtes. Selve "Tentro samlingen" starter 15:30.
Bønnemøte
Torsdag 2. desember, 2021 11:00
Torsdagsmiddag
Torsdag 2. desember, 2021 16:00
Middag for alle for en billig penge. Velkommen!
Flekkefjord Soul Kids
Torsdag 2. desember, 2021 16:45
Soul Kids er vårt yngste barnekor til og med 4. klasse. Koret ledes av Ruth Waldron.
Flekkefjord Soul Children
Torsdag 2. desember, 2021 18:00
Koret for deg i 5.klasse og oppover.
Fredagsklubben 12-16
Fredag 3. desember, 2021 19:00
Partallsuker. For ungdom 12år/7.klasse og oppover. Masse forskjellige aktiviteter, samlingsstund, mat. Kontaktperson: Kristin Trælandshei - Kristintr@me.com / 480 21 320

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone