Konfirmanter på tur i London

Helgen 13. - 16. reiste vår konfirmanter på tur til London sammen med flere andre Metodistmenigher i Norge.

Hvert år reiser konfirmantene i Flekkefjord Metodistkirek på tur/leir til London. Årets konfirmantleir samlet rett i underkant av 50 konfirmanter og deltakere fra Flekkefjord Skien, Hvitingfoss, Stavanger, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. Turen er en frivillig del av konfirmantopplegget i Metodistkirken. Alle våre konfirmanter deltok i år på denne turen. Konfirmantene i Flekkefjord hadde betalt ned hele turen på forskudd ved å ha ansvaret for 2 ukentlige middagserveringer i kirken og 2 innsamlinger i etterkant av Gudstjenester.

Hensikten med turen var å lære litt mer om Metodistenes historie og opprinnelse ved å besøke Wesley Chapel - stedet hvor det første Metodistkappellet ble bygget. Her bodde også Metodistmens grunnlegger de siste 11 år av sine liv i huset ved siden av som idag går under navnet "Wesleys house". Deltakerne ble her delt opp i tre grupper, hvor man ble ledet gjennom bygnignene og livet til Wesley og metodismens start. Iløpet av turen var det også besøk ved ulike kirker. Fredag deltok gruppen på Evening Song ved St.Paul's Cathedral. Her ble gruppen fra Norge hilset velkommen over høytalerne i forkant av Evening Song. Gruppen fikk også sitte i koret i kirken som gav en flott opplevelse. Menigheten Holy Trinity Brompton. Denne menigheten er en av Englands største menigheter og grunnleggeren av Alpha kurset. Et kurs som tar for seg livets store spørsmål og blir idag arrangert over hele verden på tvers av ulike kirkesamfunn. 

Fra Flekkefjord reiste Prest Einar Christian Drange sammen med lederne og tidligere konfirmanter Andreas Vikøren og Mathilde Kroslid Kristensen. Andreas og Mathilde har fulgt årets konfirmanter gjennom hele konfirmantåret og deltatt på samlinger og leirer som ledere. I London hadde Andreas og Mathilde ansvaret for å gi en presentasjon om John Wesley for årets grupper på hotellet i forkant av besøket i Wesleys Chapel. Andreas og Mathilde ledet og startet dagen for gruppen med å dele ord for dagen. På turen hadde dem også ansvaret for å hjelpe ulike grupper med konfirmanter i London. 

Utenom det opplagte programmet var det lagt opp til mye fritid og deltakelse på kultur arrangement London byr på. Mange deltok dermed på musikaler (Mamma Mia og 42nd street), Madame Tussaud, sighteeing og deltakelse på fotballkampen på Wembley mellom Tottenham og Manchester City. 

Konfirmatene kunne fortelle dem var veldig fornøyd med turen, og mange kunne tenke seg å bli lenger i London enn det som var opprinnelig tiltenkt. 

 

Skjer snart
Gudstjeneste
Søndag 25. oktober, 2020 11:00
Høsttakkedagen. Gudstjeneste. Svein Veland taler. Dagens tekst: Efeserne 5, 1-7. Det tas opp høstoffer. Søndagsskole og SCLUB5+@11.
Søndagsskole
Søndag 25. oktober, 2020 11:00
Søndagsskolen er fra 0 år til og med 4. Klasse. Denne søndagen med en overraskelse! Vi har egen inngang bak i Wesleysalen og hele samlingen foregår der. Søndagsskolen disponerer hele underetasjen og vi bruker garderobe, toalett/ stellerom nede. Vi følger gjeldende smittevernsregler. Derfor må alle barn som ikke har begynt på skolen ha med seg en voksen, og det er den voksne som har ansvar for egne barn.  
SCLUB5+@11
Søndag 25. oktober, 2020 11:00
For deg i 5.klasse og oppover! Vi møtes på loftet i Metodisten, samtidig som Gudstjenesten og Søndagsskolen. Velkommen!
Formiddagstreff
Mandag 26. oktober, 2020 11:30
Sosialt treff, gode historier, sang, andakt, lunsj.
Temakveld med Øivind Benestad
Tirsdag 27. oktober, 2020 19:30
Temakveld i Frikirken: «Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet i en kjønnsnøytral tid. Hva gjør vi?» Forhåndsregistrering: https://airtable.com/shrj01pGw1BU9TEXP
Flekkefjord Gospelkor
Onsdag 28. oktober, 2020 19:00
Flekkefjord Gospelkor et ikke tilknyttet noen spesiell menighet, men et ekumenisk kor for alle som liker å synge gospel.Øvelsene skjer i Metodistkirken hver onsdag fra kl 19.15.
Soul Kids øver
Torsdag 29. oktober, 2020 17:00
Barnekoret for deg opp til og med 4.klasse.
Soul Children øver
Torsdag 29. oktober, 2020 18:00
Koret for deg i 5.klasse og oppover.
Hallo Flekkefjord
Lørdag 31. oktober, 2020 12:00

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone