Kveldsmøte

Velkommen til kveldsmøte med tema: Jesus kommer igjen.  Pastor Leif S. Jacobsen aktuell med ny bok vil belyse dette viktige tema for oss.
Velkommen til kveldsmøte med tema "Jesus kommer igjen"

Pastor Leif S. Jacobsen, aktuell med ny bok om Jesu gjenkomst og endetiden vil undervise denne kvelden. Hermon forlag skriver følgende om Jacobsens bok: 

Jesus skal komme tilbake! Denne proklamasjonen avslutter Bibelens siste bok. Den har også vært en sentral del av den kristne menighetens bekjennelse opp gjennom historien. Den Hellige Ånd har gjort denne sannheten levende – spesielt i tider av vekkelse.

I denne boken får du en systematisk og bred innføring i emnet. Hvordan forfatteren personlig tolker profetiene om endetiden kommer tydelig fram, men boken presenterer også andre mulige tolkninger. Hensikten med boken er å gi en orientering av Bibelens lære om endetiden og Jesu gjenkomst – og å gjøre denne, for mange vanskelige undervisningen, tilgjengelig for flere. Boken kan også brukes som oppslagsverk.

«I boken Jesus kommer igjen får vi en grundig undervisning i det profetiske ord om endetiden, samt tolkning av profetiene i Johannes’ åpenbaring. Jacobsen har hele sitt liv som forkynner viet endetidsprofetiene stor oppmerksomhet, og i dyp respekt for Bibelen som Guds Ord deler han dette med sine lesere. Boken kan absolutt anbefales.» — Terje Berg, pastor i Pinsebevegelsen

LEIF S. JACOBSEN (f. 1946, Fredrikstad) har som menighetspastor, bibelskolerektor og bibellærer arbeidet med Bibelen hele sitt voksne liv. Spesielt har han fordypet seg i Bibelens undervisning om endetiden, Jesu gjenkomst og Israel. Han er ordinert eldste i Metodistkirken, har skrevet flere bøker og har vært med i oversetterutvalget for Bibelforlagets Bibelen – Guds Ord fra starten.

Gå ikke glipp av denne  kvelden! 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone