Metodistkirken i Norge

Metodistkirken i Norge

Til Norge kom metodismen i 1850-årene. Det var sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad som brakte metodismen til Norge. Han hadde vært i Amerika og opplevd et møte med metodistene der.

Metodistkirkens årskonferanse 1902, opprettet Kristiania Bymisjon. Misjonen hadde vekkelsesmøter i Kristiania.

Thomas Ball Baratt var prest i Første Metodistkirke i Kristiania, fra 1898 -1902. 
Det var han frem til 1907, da han gikk ut av metodiskirken og dannet pinsebevegelsen.

I 2009 teller Metodistkirken ca 13 000 medlemmer i Norge, og det er ca. 50 metodistkirker i Norge. Biskop er Christian Alsted, som har bispesete i København, og er biskop for Norden og Baltikum.

Metodistkirken i Norge har inngått en avtale med Den norske kirke om at de to kirkene skal godta hverandres embeder, dåp og nattverd. Avtalen har fått navnet "Nådens felleskap".

www.metodistkirken.no
 

 

 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone