Smittevern i Metodistkirken i Flekkefjord

Hva må vi tenke på når vi samles i kirkebygget?

Oppdatert 03.02.2022

På grunn av smittevernsforskriftene vi må forholde oss til gjør vi i forkant av Gudstjenesten oppmerksom på følgende:

- Dersom du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene/isolasjon, kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.

- Møt i god tid. Du må registreres med navn og telefonnummer ved ankomst. Du må gjerne påberegne litt tid i kø for å slippe inn.

- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at det er godt å treffes!

- Hold minst 1 meters avstand til hverandre (gjelder ikke de fra samme husstand). 1 metersregelen gjelder under hele gudstjenesten - ved ankomst, registering, i benkeradene (minimum 1 setes mellom personer av ulik husstand), under nattverd, og mens vi går ut av kirken. Lytt til eventuelle beskjeder ang avstand. 

- Munnbind: Munnbindpåbud gjelder når man ikke kan overholde metersregelen. Det betyr når man beveger seg i kirkerommet (inn/ut, kollektører, nattverdkø mm.) Men ikke når man sitter stille så lenge meteren overholdes.

- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit hendene godt, og gjerne flere ganger. 

- Gi gjerne din pengegave "kontaktløst". Dersom du har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave via Vipps #63777. Du kan også gi en gave til vår bankkonto 3030.27.70049. Vi tar imot kontanter, men foretrekker kontantløst.

- Benytter du toalettene i kirken ber vi om at du desinfiserer servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtaket etter bruk. Sprit og papir står på toalettene.

- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap og/eller gudstjenesteleder/prest.

- Underetasjen brukes av Søndagsskolen og loftet av SCLUB5+@11. Ansvaret for smittevern ligger hos foreldre og voksenledere på gruppene.

- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke benytter garderoben eller toalettene i kjelleren. Vi ber også om at de som er i Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen (unntak: under nattverden) eller benytter toalettet i hovedetasjen. Gjelder de søndagene søndagsskolen benytter underetasjen.

Frivillige og deltagere skal melde fra til menighetsrådets/styrets leder evt. daglig leder dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatert 03.02.2022

Ved andre / private samlinger i kirken gjør vi også oppmerksom på følgende:

Gi beskjed før bruk av kirken!

Hvis du skal bruke kirken til en aktivitet må det gis beskjed om dette til menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal på telefon/epost: 476 64 316 / aabsiljedal@metodistkirken.no

 

Hvor mange?

Det er ikke lenger antallsbegrensning på arrangementer. Men vi er pliktet til å drive smittevernfaglig forsvarlig måte, og dersom du leier/låner kirken til andre/private arrangementer, må du ha tenkt igjennom hvordan du skal kunne overholde følgende:

  • Syke skal ikke delta på arrangementet. 
  • God håndhygiene og rutiner for rengjøring av flater / felles berøringspunkter.
  • Ved matlaging / servering: Skjerpet oppmerksomhet rundt de generelle smitteverntiltakene som håndhygiene og renhold av overflater på kjøkkenet påkrevd. Kontakt menighetsarbeider dersom du trenger mer informasjon rundt dette.
  • Husk å holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden. Dette bør påvirke hvor mange du lar delta på arrangementet. 
  • Munnbind: Munnbindpåbud gjelder når man ikke kan overholde metersregelen. Det betyr når man beveger seg i kirkerommet (inn/ut, kollektører, nattverdkø mm.) Men ikke når man sitter stille så lenge meteren overholdes.

 

Registrering for arrangementer i regi av kirken (bibelgrupper, bibeltimer, formiddagstreff el.l.)

Ansvarlig for gruppen/samlingen må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer i tilfellet smittesporing og varsling skulle bli nødvendig. Etter 14 dager skal listen slettes/makuleres ("Koronaloven" §13)

 

Hvor kan vi være?

Avtal med menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal (mob 47664316) hvilket rom dere kan bruke ved ulike samlinger i kirkebygget. Gi også beskjed hvis dere ønsker å bruke kjøkkenet, slik at smitteverninstrukser kan gis for å bruke dette riktig. 

 

Hygiene og rengjøring

Vær nøye med håndvask og/eller håndsprit.

Den/de som er ansvarlig for gruppa/samlingen MÅ FØR OG ETTER bruk vaske med såpe og varmt vann eller desinfiseringmiddel og papir/klut alle berøringspunkter, så som dørhåndtak, stolseter, armlener og bordplater. Dersom overflater er synlig skitne, MÅ det vaskes med såpe og varm vann. 

Ved bruk av toalettene skal servanten, spyleknotten, doringen og dørhåndtak rengjøres/desinfiserers av de som bruker det.

Vaskefiller og bøtte, samt refill av håndsprit og overflatesprit, finnes på bøttekottet. Følg instruksjonen som står der.  

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vår menighetsarbeider Åse-Beate på e-post aabsiljedal@metodistkirken.no 

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049

Fast givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone