Tema: Tjeneste. Bibeltekst: Rom 12, 4-11. Søndagsskole.I april rigger vi om kirkesalen for noen litt annerledes gudstjenester.Vi ønsker å ha fokus på visjonen vår som en "Relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" - så derfor vil man under fire gudstjenester sitte rundt bord slik at vi bedre kan se hverandre og bygge relasjoner med hverandre.Gangen i gudstjenestene til være godt gjenkjennbar, men vi vil også legge til rette for noe samtale rundt bordene i forbindelse med talen, hvor hvert bord til ha en bordleder som legger til rette og leder samtalen.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone