Kirkelige handlinger

Dåp

I Dåpen blir barnet lagt i Guds hånd. Samtidig blir det innlemmet i menighetens fellesskap. Slik er dåpen et møte mellom barnet, Gud og menigheten. Gud gir, barnet får og menigheten tar imot. Ønsker du å døpe ditt barn, eller selv ikke er døpt fra før kan du kontakte vår prest for en dåpssamtale. Samtalen innebærer å få et innblikk i dåpens betydning og det praktiske rundt det. Dåp foregår vanligvis i en Gudstjeneste med menigheten tilstede. 

Registrering av dåp

 


 

Konfirmasjon

Alle uavhengig medlemsskap er velkommen til å være konfirmant hos oss. Konfirmantåret er en flott mulighet til å bli kjent med Gud, andre konfirmanter og deg selv! Sammen skal vi ha det både kjekt og sosialt, utforske små og store spørsmål om tro og liv. Konfirmantåret avsluttes med konfirmasjonen på en høytidelig og fin Gudstjeneste hvor du blir feiret. Velkommen til et unikt og flott år som konfirmant hos oss i Metodistkirken.
Jeg vil vite mer

 


 

Medlemsopptakelse

Alle mennesker, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, politisk overbevisning eller
økonomiske vilkår, har rett til å bli medlem i Metodistkirken. Medlemsopptakelse i Metodistkirken skjer i nærvær av menigheten og som regel ved en gudstjeneste.
Jeg vil vite mer

 


 

Vielse 

Å inngå ekteskap er en festdag for kjærligheten. En mann og kvinne som lover stå sammen i gode og vonder dager for å dele livet. Løftene gis med vitner tilstede. Vi legger til rette for ekteskapsinngåelse og velsignelse over allerede inngåtte ekteskap. 

Jeg vil vite mer

 


 

Gravferd

Den kristne tro gir oss et evig håp om at døden ikke er det siste. I gravferden føres den avdøde til sitt siste hvilested med dette i bakhodet.

Jeg vil vite mer.

Kontakt oss

Flekkefjord Metodistmenighet
Brogt. 14
4400 Flekkefjord

456 37 978

Kontonummer: 3030.27.70049
Organisasjonsnr: 996 737 268

Givertjeneste

VIPPS #63777
Powered by Cornerstone